podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.com

Vad är en aktiebok?

Vad är en aktiebok och vad ska den innehålla för information?

Svar: Aktieboken är ett register över vilka som äger aktier i bolaget. Det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget. Registret kan göras på vanligt papper eller digitalt i exempelvis något textredigeringsprogram eller liknande.  

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok. Uppgifterna i aktieboken ligger till grund för vem som har rätt att rösta på bolagsstämman och vem som ska få del av vinstutdelning. En styrelse i ett bolag utan aktiebok kan riskera böter eller fängelse.  

De uppgifter som måste finnas med i en aktiebok är följande: 

  • Aktiernas nummer. 
  • Ägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. 
  • Datum när ägaren infördes.  
  • Om det finns olika slag av aktier ska detta antecknas samt vilket slag som respektive aktieinnehav tillhör. 
  • Om det har utfärdats aktiebrev ska detta noteras.  

Notera även om det finns förbehåll som omvandlingsförbehåll, samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll, hembudsförbehåll eller inlösenförbehåll.  

När det sker en förändring av informationen ovan ska detta anmälas till styrelsen som sen genast ska ändra informationen i aktieboken. Aktieboken ska bevaras så länge bolaget består och minst tio år därefter.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.