podcast news play företagaren I media förmån

Hur funkar periodiseringsfonder för mig med enskild firma eller HB?

Som jag förstår det kommer en större del av den skattepliktiga vinsten kunna sättas av till periodiseringsfond för 2019 med anledning av coronakrisen. Hur funkar det här?

Svar:

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i din verksamhet till ett senare år. De kan också användas till att jämna ut resultatet mellan olika år och ge en jämnare beskattning.

Regeringen har föreslagit att reglerna som finns om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt.

För enskilda näringsidkare med enskild firma, och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ändras reglerna för periodiseringsfonder så att 100 procent, istället för gällande reglers 30 procent, av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Denna kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Du får tillbaka preliminärskatten genom att begära omprövning av den preliminära inkomstdeklarationen för 2019. Det kan du göra genom Skatteverkets e-tjänst.

Artikeln är uppdaterad 1 april 2020.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.