podcast news play företagaren I media förmån faq

Hur påverkar nya regler ändring av sysselsättningsgrad?

Fråga: Kan jag som arbetsgivare minska från heltid till deltid för en anställd? Vad innebär de nya föreslagna reglerna om turordning och omställningstid när jag som arbetsgivare vill ändra sysselsättningsgrad på tjänster?

Svar från juristen: En arbetsgivare som behöver minska sysselsättningsgraden för vissa tjänster kan välja att erbjuda tjänsterna med lägre sysselsättningsgrad till den eller de arbetstagare som arbetsgivaren vill, enligt nuvarande praxis. Om den nya lägre sysselsättningsgraden ses som ett skäligt omplaceringserbjudande, och arbetstagaren tackar nej till erbjudandet, kan arbetsgivaren gå vidare med en arbetsbristuppsägning och behöver då inte ta hänsyn till turordningen. Arbetsgivaren kan också enligt nuvarande regler bestämma när tjänsten med den nya sysselsättningsgraden ska påbörjas. Det vill säga arbetsgivaren behöver inte iaktta någon speciell omställningstid innan förändringen i sysselsättningsgraden sker. 

Nya regler 1 oktober 2022

Ett förslag som kommer att börja tillämpas från och med 1 oktober 2022 innebär att likadana tjänster men med lägre sysselsättningsgrad ska erbjudas till de anställda enligt turordning. Det innebär att den arbetstagare som har den kortaste anställningstiden av de arbetstagare som har lika arbetsuppgifter, ska erbjudas tjänsten med lägre sysselsättningsgrad först. Arbetsgivare ska också lämna omplaceringserbjudandena med lägre sysselsättningsgrad först. 

Regeringens förslag innebär också att arbetsgivaren måste tillämpa en omställningstid innan tjänsten förändras, för det fall att arbetstagaren tackar ja till omplaceringserbjudandet. Omställningstiden ska då vara motsvarande den uppsägningstid arbetstagaren skulle ha haft om hen blivit uppsagd. Men omställningstiden kommer vara max tre månader.

Andra regler kan finnas i kollektivavtal 

Det kommer att finnas möjlighet att genom kollektivavtal komma överens om andra regler gällande turordning och omställningstid. Så arbetsgivare som har kollektivavtal kan ha andra regler att följa.

Du kan som arbetsgivare med nuvarande regler erbjuda en anställd att få lägre sysselsättningsgrad. Om den anställde inte tackar ja till erbjudandet kan det bli aktuellt att säga upp på grund av arbetsbrist. Tänk dock på att du ska informera och förhandla med facket de ändrade anställningsvillkoren och eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist. Som medlem i Företagarna kan du läsa mer om bland annat omreglering av anställningsvillkor i detta avsnitt i Arbetsgivarhandboken

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.