headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Köpa hyresfastighet - vad händer med hyreskontrakten?

Jag ska köpa en hyreshusfastighet med flera lokaler. Vad händer med hyresavtalen?

Hyresavtalen löper vidare i de allra flesta fall. Det finns olika situationer när en hyresrätt är skyddad vid en överlåtelse av fastigheten. Det är när hyresrätten är inskriven i fastighetsregistret, om hyresvärden har förbehållit hyresrätten vid överlåtelsen eller om det finns ett skriftligt hyresavtal och tillträde av hyresgästen har skett. Hyresrätten är också skyddad om den nya ägaren känner till hyresavtalet eller borde ha gjort det.

Vill du säga upp hyresavtalen måste man titta i varje enskilt avtal vad det är avtalat om hyrestid och uppsägningstid. Säger du som hyresvärd upp hyresavtalet, utan befogad anledning eller ställer oskäliga villkor som krav för en förlängning, kan du bli skadeståndsskyldig.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap