headphones newspaper video-player

Vad händer med bilförmån vid sjukskrivning?

En av mina anställda har varit sjukskriven i två månader och det är fortfarande osäkert när han kommer tillbaka. Han har bilförmån och nu behöver vi ha bilen till en annan av våra anställda. Vi vill dessutom inte behöva betala arbetsgivaravgifter för förmånen nu när han inte är i tjänst. Kan vi kräva tillbaka bilen?

Som huvudregel gäller att den anställdes anställningsförmåner ska bibehållas vid en eventuell sjukskrivningsperiod. Det betyder att er anställde ska få ha kvar sin bilförmån under sjukskrivningen om inte annat är avtalat.

Det kan därför vara en bra idé att ta in i tjänstebilspolicy eller avtalet med den anställde om tjänstebil hur man behandlar bilförmån vid längre sjukskrivningar eller andra ledigheter.

Om du som arbetsgivare är bunden kollektivavtal kan det finnas särskilda bestämmelser i kollektivavtalet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.