headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur funkar kontrollbalansräkning utan revisor?

För närvarande måste en kontrollbalansräkning granskas av en revisor. Vad händer om ett litet aktiebolag inte väljer en revisor, men tvingas upprätta kontrollbalansräkning?

Det är aktiebolagets revisor som ska granska kontrollbalansräkningen. Om aktiebolaget inte har valt någon revisor på grund av att man ändrat i bolagsordningen att man inte ska ha någon revisor så finns ingen som ska granska den kontrollbalansräkning som styrelsen ska upprätta och lägga fram på kontrollstämman. Det finns dock inget som hindrar att styrelsen tar hjälp av redovisningskonsult eller en kvalificerad revisor för att upprätta och granska kontrollbalansräkningen innan kontrollstämman godkänner kontrollbalansräkningen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap