headphones newspaper video-player

Vilka regler gäller för skyddsombud?

Har fått fråga från mina anställda kring skyddsombud, som vi inte har i dag. Vilka regler gäller för detta och hur fungerar det?

På varje arbetsställe där det sysselsätts minst fem arbetstagare ska det utses ett eller flera skyddsombud (även kallat arbetsmiljöombud).

Vid arbetsställe där minst 50 personer sysselsätts ska det finnas skyddskommitté med företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.

Finns kollektivavtal är det den lokala arbetstagarorganisationen som utser skyddsombud och arbetstagarrepresentanter i skyddskommittén. Reglerna om detta finner du i 6 kap arbetsmiljölagen. Du kan läsa mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD