För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är karensdag och karensavdrag och hur funkar det?

Hur fungerar det med karensdag? Och hur fungerar det om den anställde jobbar en del av dagen? Räknas helgen in i sjukdagarna? Företagarnas jurister har svaren på era frågor gällande karensavdraget.

Svar från juristen: Karensavdrag ersatte reglerna om karensdag i lagen om sjuklön 2019. Ordet karensdag används dock fortfarande eftersom det för många anställda motsvarar karensavdraget sjuklönen för en dag. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan det finnas andra regler där om beräkning av karensavdrag som ska följas i stället. Om du har enskild firma eller är delägare i handelsbolag har du ett visst antal karensdagar innan du får sjukpenning från Försäkringskassan. 

Läs mer: Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig?

Eller gå direkt till vårt verktyg:  Räkna ut karensavdraget och sjuklön

Lyssna på Juristerna svarar 07: Vad gäller kring sjuklön och karensdagar?

Karensavdraget är istället 20 procent av veckoersättning

Karensavdraget ska vara 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön. Genomsnittlig veckoersättningen i form av sjuklön är den sjuklön den anställde beräknas få en kalendervecka.  

Veckoersättningen ska beräknas utifrån arbetstagarens genomsnittliga arbetstid per vecka, till exempel tjänstgöringsgraden som arbetsgivaren och den anställde kommit överens om i anställningsavtalet eller på annat sätt. Om en deltidsanställd regelbundet arbetar mertid ska det tas med i den genomsnittliga arbetsinkomsten.  

Läs också: Få hjälp med juridisk rådgivning på telefon

Karensavdrag utan avtalad tjänstgöringsgrad

Om ni inte har någon avtalad arbetstid, arbetstiden varierar kraftigt eller den anställde har provision får du i stället utgå från hur den anställde arbetat och tjänat in lön under en jämförelseperiod. En lämplig jämförelseperiod ska också användas om schemat är lagt så att vissa tillägg bara utgår vissa veckor, exempelvis att tillägg för obekväm arbetstid (OB-tillägg) utgår varannan vecka p.g.a. att arbete sker under kvällstid. Hur lång jämförelseperioden ska vara finns inga detaljregler om. Men den ska ge en genomsnittlig rättvis bild av den lön och andra anställningsförmåner från arbetsgivaren som den anställde går miste om vid sjukdom. Normalt räcker det med en jämförelseperiod på en till tre månader men den kan vara längre. 

Läs också: Fler frågor och svar om sjukskrivning

Hur fungerar det om den anställde jobbar en del av dagen? 

Om den anställde går hem p.g.a. sjukdom med kanske bara har någon enstaka timme kvar att arbeta kommer hen att få resterande del av karensavdraget avdraget från sjuklönen påföljande dag om hen fortfarande är sjukfrånvarande.  

Om den anställde i stället kommer tillbaka till arbetet dagen därpå kommer hen inte få någon sjuklön alls eftersom karensavdraget är större än 80 procent av förlorad arbetsinkomst. Om den anställde återinsjuknar inom fem dagar och sjuklöneperioden fortsätter kommer dock timmarna att tas med som karensavdrag på den sjuklön som kommer att betalas ut. 

Karensavdrag dras från sjuklön

Karensavdraget dras från den sjuklön som ska utbetalas. Detta gör att en anställd som går från arbetet och får löneavdrag för några timmar men sen kommer tillbaka till jobbet dagen därpå inte kommer få någon sjuklön eftersom karensavdraget är större än 80 procent av förlorad arbetsinkomst. Om den anställde återinsjuknar inom fem dagar och sjuklöneperioden fortsätter kommer dock timmarna att tas med som karensavdrag på den sjuklön som kommer att betalas ut.

Använd vårt verktyg för att räkna ut hur mycket sjuklön som ska betalas ut:  Räkna ut karensavdraget och sjuklön

Räknas helgen in i sjukdagarna?  

Ja, helgen räknas in i den anställdes sjukdagar. Det är kalenderdagar som sjukperioden beräknas på, även om den anställde inte får sjuklön för helgen/arbetsfria dagar. Sjuklöneperioden är från den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.