headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Hur fungerar det med karensdag?

Hur fungerar det med karensdag om man jobbar en stund?

Hur fungerar det med karensdag om man jobbar en stund och sedan går hem?

Karensdag är den första dagen med löneavdrag. Det innebär att om en arbetstagare kommer till arbetet, utför arbete och sedan sjukanmäler sig och går hem och arbetsgivaren gör ett löneavdrag för resterande del av arbetsdagen så är den dagen karensdag. Detta gäller även om det bara är t.ex. en timmes löneavdrag.

Tänk på att rätten till sjuklöneperioden börjar först när arbetstagaren har sjukanmält sig till arbetsgivaren. Det kan vara bara att ha en tydlig rutin på arbetsplatsen för hur sjukanmälan ska gå till.

”Är du som arbetsgivare bunden av kollektivavtal kan det finnas andra regler i kollektivavtalet om karensdag, sjuklönens storlek och krav på läkarintyg.”

Reglerna om karens i sjuklönelagen från den 1 januari 2019. Du kan läsa mer om nya reglerna om karensavdrag på https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/sjukskrivning/hur-raknar-jag-ut-karensavdrag-for-mina-anstallda-och-mig/

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap