headphones newspaper video-player

Äktenskapsförord vid delägarskap

Jag är delägare i ett aktiebolag och har fått rådet från min partner att ordna ett äktenskapsförord. Jag vill inte att mina aktier i bolaget samt egendom/saker som kommer från mina föräldrar skall övergå till min fru. Hur ska jag gå tillväga, finns några standardavtal för detta som jag kan ha användning av?

Ja, du kan hitta mallar för äktenskapsförord t.ex. i böcker om familjejuridik eller på internet. Äktenskapsförordet ska registreras i äktenskapsregistret, du kan läsa mer om hur du ansöker om registrering på Skatteverkets webbplats.

Det kan dock vara bra att ni pratar igenom er situation med en jurist så att äktenskapsförordet formuleras rätt och om äktenskapsförordet ska kompletteras t.ex. med en bodelning, ett testamente eller en kompanjonförsäkring som underlättar för din kompanjon att köpa aktierna i ert bolag från ditt dödsbo. Om några år kan det sedan vara bra att ni ser över er situation igen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD