headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad bör man tänka på vid samarbete med annan företagare?

Jag ska starta ett samarbete med en annan företagare. Vad bör vi tänka på när det gäller avtal mellan oss (mellan våra bolag, mitt handelsbolag och min samarbetspartners enskilda firma)?Är det smartare att vi/våra bolag startar ett gemensamt aktiebolag? Eller kan vi avvakta och se vart det hela tar vägen?

Vad ni ska ta upp i samarbetsavtalet beror bland annat på vad samarbetet handlar om och omfattningen. Var så tydliga som möjligt och försök att tänka er in i olika situationer som kan uppstå.

Några punkter att ta upp kan vara följande:

  • bakgrunden till samarbetet och vad det handlar om
  • vad vardera parten ska prestera
  • hur betalningsvillkoren ska vara mellan er
  • immateriella rättigheter (till exempel upphovsrätt till sådant som skapas i samarbetet)
  • marknadsföring och kundkontakter
  • avtalstiden och eventuell uppsägningstid
  • tystnadsplikt
  • konkurrensbegränsning

Det går inte att generellt säga att det är bättre att starta ett gemensamt aktiebolag. Men om samarbetet får en liten större omfattning kan det vara ett sätt att begränsa risken för er personligen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap