podcast news play företagaren I media förmån faq

Ska min utländska inhyrda personal betala skatt i Sverige?

Fråga: Jag har hört att anställda i utländska bemanningsföretag i större utsträckning ska betala skatt i Sverige på inkomster från arbete i Sverige och att det påverkar 183-dagarsregeln. Vad är det som gäller?

Svar: Personal som är bosatt utomlands och tidigare inte var skattskyldiga i Sverige på grund av den så kallade 183-dagarsregeln blir från den 1 januari 2021 skattskyldiga i Sverige. Även utländska arbetsgivare ska betala svensk preliminärskatt på löneutbetalningarna. Men utomlands bosatt personer som arbetar högst 15 dagar och sammanlagt högst 45 dagar per år i Sverige kommer att undantas från kravet på att betala inkomstskatt i Sverige.

Vem är ekonomisk arbetsgivare?

Ekonomisk arbetsgivare är den som får det ekonomiska utbytet av det utförda arbetet. Detta bedöms med hänsyn till följande kriterier: kontroll och ledning, vem som står för arbetsredskap och material, beslutar om arbetsschema och semester och om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den där arbetet utförs i Sverige. Det innebär att om du hyr in arbetskraft, personal eller egenföretagare, från ett annat land för att utföra arbete i din verksamhet i Sverige kan du vara ekonomisk arbetsgivare.

Hur görs skatteavdraget för den utomlands bosatte som utför arbetet?

Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget, om ersättningen för arbetet som mottagaren utför i Sverige betalas av utländskt bemanningsföretag (en utbetalare som hör hemma i en annan stat) och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige. För att en utländsk utbetalare ska kunna bedöma om skatteavdrag ska göras kan utbetalaren få ett beslut från Skatteverket som anger om skatteavdrag ska göras eller inte.

Bestämmelserna om bland annat tillgodoräknande av skatt, ansvar för skatter och avgifter, mottagare som har ingått socialavgiftsavtal och särskilda avgifter ska tillämpas när en utländsk utbetalare ska göra skatteavdrag. Skatteverket ska registrera den som är skyldig att göra skatteavdrag till exempel utländska bemanningsföretag utan fast driftställe i Sverige.

Den som får skattepliktig inkomst (till exempel lön) från utländskt bemanningsföretag och har beslut om SINK (statlig inkomstskatt för utomlandsbosatta) ska redovisa och betala skatt som avser sådan ersättning eller annat vederlag som utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från. Men det finns ingen skyldighet för fysiska personer som utför arbete i Sverige och som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och inte har ett samordningsnummer att anmäla sig för registrering hos Skatteverket när arbetet i Sverige påbörjas.

Ska svenska företag göra skatteavdrag på ersättning till utländska bemanningsföretag?

Du ska om du är ekonomisk arbetsgivare göra skatteavdrag för utbetalningar till utländska bemanningsföretaget, eller fysisk person som är begränsat skattskyldig, på det du betalar för arbete som utförts i Sverige. Detsamma gäller arvode och liknande ersättning som någon får i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag eller någon annan svensk juridisk person.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.