headphones newspaper video-player

Min anställda förstörde företagets bil - kan jag kräva ersättning?

Efter att en av mina anställda varit ute på uppdrag med företagsbilen så upptäckte jag en stor bula och repor på bilen. Jag är övertygad om att skadorna orsakats under tiden han haft bilen. Kan jag kräva honom på självrisken som behöver betalas till försäkringsbolaget?

Troligtvis inte. Arbetstagare har ett mycket begränsat skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare. En arbetstagare kan bara bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl.

Det är synnerliga skäl om arbetstagaren varit grovt oaktsam eller agerat uppsåtligt. För det fall din anställde varit grovt oaktsam när han kört bilen, eller om han medvetet skulle ha orsakat skadorna, kan han anses vara ersättningsskyldig för skadan och därmed självrisken.

Om det ”bara” är en olyckshändelse så är det företaget som får stå för det.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.