För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur påverkar nya skadestånd i LAS mitt företag?

Fråga: Vad är syftet med att ändra sanktionsbestämmelsen vid en ogiltig uppsägning eller avskedande? Hur kommer skadeståndsnivån att ändras vid ett ogiltigt avskedande eller uppsägning?

Svar från juristen: Anställningen upphör vid uppsägningstidens slut även om den uppsagde begär ogiltigförklaring vid uppsägningar som påbörjas den 1 oktober 2022 eller senare. Vid uppsägningar som påbörjats (t.ex. genom kallelse till MBL-förhandling eller att underrättelse överlämnats) före den 1 oktober 2022 gäller att anställningen består vid begäran om ogiltigförklaring tills saken avgjorts i domstol eller den anställde inte väckt talan inom tidsfristen. Avsikten är inte att ändringarna ska sänka kostnaderna för arbetsgivaren eller försämra arbetstagarens skydd vid ett avsked eller uppsägning om det skett på felaktiga grunder. 

Det har därför införts en ny regel i 38 a § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), som kan tillämpas om en uppsägning eller ett avskedande ogiltighetsförklaras. Ersättningen bestäms för den kränkning lagbrottet innebär. Det nya allmänna skadeståndet som ska motverka lagstridiga uppsägningar och avskedanden kommer att tillämpas efter att reglerna börjar tillämpas den 1 oktober 2022. 

LÄS ÄVEN: Hur stora kan skadestånd bli i nya LAS?

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.