podcast news play företagaren I media förmån faq

Hur påverkar nya skadestånd i LAS mitt företag?

Fråga: Vad är syftet med att ändra sanktionsbestämmelsen vid en ogiltig uppsägning eller avskedande? Hur kommer skadeståndsnivån att ändras vid ett ogiltigt avskedande eller uppsägning?

Svar från juristen: Förslaget om att anställningen inte ska bestå även om den uppsagde begär ogiltigförklaring innehåller också regler om skadestånd som ska motverka att arbetsgivare säger upp utan att ha sakliga skäl för uppsägningen. Avsikten är inte att ändringarna ska sänka kostnaderna för arbetsgivaren eller försämra arbetstagarens skydd vid ett avsked eller uppsägning om det skett på felaktiga grunder.

Förslaget innebär en ny bestämmelse, 38 a § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), som kan tillämpas om en uppsägning eller ett avskedande ogiltighetsförklaras. Ersättningen bestäms för den kränkning lagbrottet innebär. Det nya allmänna skadeståndet som ska motverka lagstridiga uppsägningar och avskedanden kommer att tillämpas efter att reglerna börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

LÄS ÄVEN: Hur stora kan skadestånd bli i nya LAS?

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.