headphones newspaper video-player

Vad är hyresvärdens ansvar när lokalen jag hyr är för varm?

Ska jag som hyresgäst behöva betala för markiser?

Jag hyr en lokal med stora fönster av en bostadsrättsförening. Redan under våren gassar solen och det kan bli väldigt varmt i lokalen – nästan fyrtio grader – när det är som värst, även om det är kallt ute. Värmen är varken bra för mig, kunderna eller produkterna. Jag har pratat med föreningen om det här problemet. Föreningen vill inte betala markiser. För mig skulle det kosta cirka 25 000 kronor. Men jag är ju bara hyresgäst. Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen?

Svar: Om ni inte avtalat om att du som hyresgäst ansvarar för att sätta upp markiser, eller på annat sätt ansvarar för att förhindra att lokalen blir för varm när det är soligt, är det hyresvärdens skyldighet att se till att lokalen är i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det är vanligt att avtala om att lokalen hyrs i befintligt skick. Även då ska lokalen vara fullt brukbar för sitt ändamål, men du kan som lokalhyresgäst då bara kräva att hyresvärden åtgärdar problem som du inte kände till när du ingick avtalet eller inte kunde upptäcka med vanlig uppmärksamhet.

Det framgår inte vad du har för verksamhet, men om det till exempel är butik så ska temperaturen i lokalen vara anpassad för att bedriva en butik, det vill säga kunder och personal ska kunna vistas i lokalen utan besvär. Det blir ett problem för dina kunder, produkterna och dig som ska arbeta i lokalen om temperaturen är så hög som du skriver. Problemet klassas som en brist i hyresrättslig mening och hyresvärden ska åtgärda bristen, till exempel genom att sätta upp markiser.

Under tiden lokalen är i bristfälligt skick har du rätt till skälig nedsättning av hyran. Du kan även ha rätt till skadestånd om du drabbas av ekonomisk skada som en följd av bristen. För att ha rätt till skadestånd så krävs det att hyresvärden inte kan visa att hyresvärden inte varit försumlig. Om hyresvärden inte åtgärdar bristen så snart det kan ske efter att du sagt till så kan du ha rätt att åtgärda felet och kräva ersättning för det från hyresvärden. Om bristen är av väsentlig betydelse kan du också få rätt att säga upp hyresavtalet i förtid.

Med andra ord så är det lämpligt att du tar upp dialogen med bostadsrättsföreningens styrelse så att ni finner en lämplig lösning för både bostadsrättsföreningen som hyresvärd och dig som hyresgäst.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD