För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är hyresvärdens ansvar när lokalen jag hyr är för varm?

Ska jag som hyresgäst behöva betala för markiser?

Jag hyr en lokal med stora fönster av en bostadsrättsförening. Redan under våren gassar solen och det kan bli väldigt varmt i lokalen – nästan fyrtio grader – när det är som värst, även om det är kallt ute. Värmen är varken bra för mig, kunderna eller produkterna. Jag har pratat med föreningen om det här problemet. Föreningen vill inte betala markiser. För mig skulle det kosta cirka 25 000 kronor. Men jag är ju bara hyresgäst. Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen?

Svar: Om ni inte avtalat om att du som hyresgäst ansvarar för att sätta upp markiser, eller på annat sätt ansvarar för att förhindra att lokalen blir för varm när det är soligt, är det hyresvärdens skyldighet att se till att lokalen är i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det är vanligt att avtala om att lokalen hyrs i befintligt skick. Även då ska lokalen vara fullt brukbar för sitt ändamål, men du kan som lokalhyresgäst då bara kräva att hyresvärden åtgärdar problem som du inte kände till när du ingick avtalet eller inte kunde upptäcka med vanlig uppmärksamhet.

Det framgår inte vad du har för verksamhet, men om det till exempel är butik så ska temperaturen i lokalen vara anpassad för att bedriva en butik, det vill säga kunder och personal ska kunna vistas i lokalen utan besvär. Det blir ett problem för dina kunder, produkterna och dig som ska arbeta i lokalen om temperaturen är så hög som du skriver. Problemet klassas som en brist i hyresrättslig mening och hyresvärden ska åtgärda bristen, till exempel genom att sätta upp markiser.

Under tiden lokalen är i bristfälligt skick har du rätt till skälig nedsättning av hyran. Du kan även ha rätt till skadestånd om du drabbas av ekonomisk skada som en följd av bristen. För att ha rätt till skadestånd så krävs det att hyresvärden inte kan visa att hyresvärden inte varit försumlig. Om hyresvärden inte åtgärdar bristen så snart det kan ske efter att du sagt till så kan du ha rätt att åtgärda felet och kräva ersättning för det från hyresvärden. Om bristen är av väsentlig betydelse kan du också få rätt att säga upp hyresavtalet i förtid.

Med andra ord så är det lämpligt att du tar upp dialogen med bostadsrättsföreningens styrelse så att ni finner en lämplig lösning för både bostadsrättsföreningen som hyresvärd och dig som hyresgäst.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.