headphones newspaper video-player

Kan vi kombinera provanställning och vikariat?

Jag ska anställa en person för ett vikariat då ordinarie anställd är mammaledig. Vilka regler gäller för provanställning, kan man ha en vanlig provanställning i ett vikariat?

Nej, du kan enligt lagen om anställningsskydds regler inte inleda ett vikariat med en provanställning. Alternativet är därför att antingen inleda med en provanställning som sedan går över i en tillsvidareanställning (och eventuellt säga upp på grund av arbetsbrist när den föräldralediga arbetstagaren återgår i tjänst) eller inleda med en eller flera kortare perioders vikariat för att pröva den anställde och sedan förlänga vikariatet för resterande delen av föräldraledigheten.

Har du kollektivavtal så kan det finnas avvikande regler för anställningsformer i kollektivavtalet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD