podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.com

Vilken avtalsform gäller för dropshipping?

Fråga: Jag funderar på att starta e-handel och arbeta med dropshipping för att slippa ha ett eget lager. Jag har läst att det betyder att mitt företag räknas som handelskommissionär i stället för återförsäljare. Vad betyder detta rent juridiskt?

Svar från juristen: Den som för annans räkning säljer och köper lös egendom i eget namn kallas för kommissionär. Det betyder att kommissionären inte äger den lösa egendomen, utan har bara rätt att sälja egendomen vidare till kunden i sitt eget namn. Det bör därför alltid finnas ett kommissionsavtal mellan kommittenten som är uppdragsgivaren (till exempel producent eller grossist) och kommissionären.  

Kommissionslagen blir aktuell i avtalsförhållandet mellan kommittenten och kommissionären. Denna lagstiftning är tvingande, vilket innebär att de avtalsvillkor som bestäms i ett kommissionsavtal inte får innehålla sämre villkor än det som finns reglerat i kommissionslagen. Skulle det förekomma sämre villkor i kommissionsavtalet än vad lagen tillåter, anses villkoren vara ogiltiga och inte har en verkan mot kommissionären.

LÄS ÄVEN: Vad är skillnaden mellan återförsäljare och handelskommissionär?

Skillnad i vem som äger varorna

Skillnaden mellan att vara en återförsäljare och kommissionär är att avtalsförhållandet mellan leverantören och återförsäljaren saknar en specifik lagstiftning. 

Den största skillnaden mellan en återförsäljare och en kommissionär är vem som egentligen äger varorna som ska säljas. I och med att kommissionären inte är ägare av varorna är det kommittenten som äger varorna tills att de har sålts. Fördelen för en kommissionär är att denne inte behöver köpa varorna innan de har sålts vidare. En återförsäljare köper in och äger varorna som säljs. 

Föreligger det en kommission är det kommittenten som tar den affärsmässiga risken för att en avtalsöverenskommelse med tredjeman blir aktuell. En person som själv handlar för sin räkning bär då risken och det kan exempelvis vara en återförsäljare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.