headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Håll koll på de nya reglerna om e-handel och distansförsäljning!

Företagarna hjälper dig att få bättre koll på vad som gäller vid e-handel och distansförsäljning.

Distansavtal och avtal utanför affärslokaler regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att konsumenter (=privatpersoner) har ångerrätt. Observera att köp i affärslokaler inte omfattas av reglerna om ångerrätt. En konsument har därför inte ångerrätt vid köp i till exempel butik.

Med "affärslokaler" menas lokaler som försäljaren vanligtvis använder som plats för att sälja sina produkter. "Affärslokaler" kan vara både fasta och rörliga lokaler som försäljaren använder permanent eller säsongsvis under förutsättning att försäljningen inte endast sker där undantagsvis, det vill säga i mer än bara några dagar.

Ett distansavtal innebär att konsumenten handlar på distans, exempelvis via telefon eller internet. Det krävs att avtalet ingås via ett system som säljaren har inrättat för att ingå avtal på distans och att kommunikationen sker uteslutande på distans, det vill säga inte "öga mot öga". Lagen gäller även när det är konsumenten själv som kontaktar säljaren eller hämtar ut en vara i butik om själva avtalet ingåtts på distans.

Ett avtal utanför affärslokaler innebär att konsumenten ingår ett avtal eller får ett erbjudande om att ingå avtal av säljaren "öga mot öga" någon annanstans än i företagets "affärslokaler" (se definition av affärslokal ovan). Det kan till exempel vara vid hembesök eller tillfällig försäljning i köpcentrum eller på gatan.

Kontakta juristerna på Rådgivningen vid eventuella frågor, 0771-45 45 45.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap