headphones newspaper video-player

Kan arbetsgivare förlänga en provanställning?

Vi har en provanställning som går ut om en vecka. Det har visat sig att den provanställde friserat arbetstiderna och jag undrar om det går att förlänga provanställningen. Vi har diskuterat tidsangivelser med den anställde och han har rättat till senaste månadsrapporten. Vi är beredda att ge honom en chans och har viss förståelse för beteendet då han tidigare jobbat på ett annat arbetsställe inom samma kedja där detta beteende var kutym.

Nej, det är bara i extremt sällsynta fall då du som arbetsgivare inte kunnat pröva personen i arbetsuppgifterna under prövotiden som den kan förlängas.

Du har nu att välja mellan att låta provanställningen gå över i en tillsvidareanställning eller avbryta provanställningen innan prövotiden löper ut. Låter du det bli en tillsvidareanställning kan du bara säga upp om du som arbetsgivare har saklig grund för uppsägningen t.ex. upprepat fusk med tidrapporteringen. Om du avbryter provanställningen utan att lämna besked två veckor i förväg till den provanställde och den fackförening som arbetstagaren tillhör riskerar du som arbetsgivare att få betala skadestånd enligt LAS för formfelet.

Om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan finnas andra regler i kollektivavtalet. Det kan då t.ex. finnas möjlighet till förlängning. Om du är medlem i en arbetsgivarorganisation kan du kontakta den eller om du har hängavtal kan du kontakta facket för att få hjälp med tolkningen av kollektivavtalet.

Du kan läsa mer utförligt om hur avbrytande av en provanställning ska gå till enligt LAS i blanketten Anställningens upphörande och vad som gäller för de olika anställningsformerna enligt LAS kan du läsa våra blanketter för anställningsavtal. Du kan som medlem beställa blanketterna för anställningsavtal här.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD