För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Minska kostaden för att anställa

Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund. Höga marginalskatter underlättar inte heller företagenskompetensförsörjning.

Möt näringslivets behov

För att företag ska kunna växa behöver utbildningssystemet och Arbetsförmedlingen i högre grad möta näringslivets behov.

Kostnaden att anställa måste sänkas. Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter (särskild löneskatt) eller genom en mer differentierad lönestruktur som bättre speglar kompetens.

Mer inkluderande arbetsmarknad

Kostnaden att anställa måste sänkas och företagens tillgång till arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens måste underlättas. Då kan företag växa och arbetsmarknaden bli mer inkluderande.

Vem kan man lita på?

Vi kan försvara oss mot bedragarna och bevara vår höga grad av tillit genom att reformera tillitens tillämpning, skriver Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Smålandslunch i Västervik

Temat för Smålandslunchen i Västervik var "Konjunktur, brott mot företagare, kompetensbehov och hållbarhet". Flera olika ämnen kan man tycka, men de hänger ihop.

Vem kan man lita på?

Vi kan försvara oss mot bedragarna och bevara vår höga grad av tillit genom att reformera tillitens tillämpning, skriver Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Smålandslunch i Västervik

Temat för Smålandslunchen i Västervik var "Konjunktur, brott mot företagare, kompetensbehov och hållbarhet". Flera olika ämnen kan man tycka, men de hänger ihop.

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.