headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Hjälp! Jag får inte tillbaka pengar på dubbelbetald faktura

Jag råkade dubbelbetala en faktura till en f.d. leverantör som vi inte använder längre. De uppmärksammade saken och frågade var pengarna skulle skickas. Jag har stött på ett antal gånger om att jag inte fått våra pengar och nu svarar de inte ens längre på mina frågor. För oss är det mycket pengar, drygt 7 300 kr och leverantören är ett stort företag. Skickar man det här till Kronofogden eller måste man gå via Tingsrätten?

Eftersom din fordran på dem inte är bestridd kan du göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Du bör dock först skriva till dem och ge dem en kortare frist t.ex. två veckor att betala och meddela att om de inte gör det kommer du att "vidta rättsliga åtgärder". Då har du förvarnat dem och de kan undvika att hamna i Kronofogdemyndighetens register.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap