headphones newspaper video-player

Uppsägningsavtal mallar

Behöver du säga upp personal? Om arbetsgivare gör fel vid uppsägning, avbrytande, avskedande m.m. kan det bli dyrt för företaget då arbetstagaren kan begära skadestånd och ogiltgförklaring.

Du bör därför som arbetsgivare alltid kontakta jurist eller någon annan duktig på arbetsrätt innan du avslutar en anställning så att du gör rätt. Är du medlem får du hjälp att använda nedanstående mallar av våra jurister i Företagarnas rådgivning.

Söker du en mall för anställningens avslutande, ibland felaktigt kallat för "mall för uppsägningsavtal"?

Mallar för uppsägning p.g.a. arbetsbrist

Uppsägningar p.g.a. arbetsbrist - steg för steg.

Uppsägningsbesked arbetsbrist. 

Mall för omplaceringsutredning arbetsbrist.

Mall för turordningslista.

Mallar för avbrytande av provanställning

Besked om avbrytande av provanställning.

Varsel till facket om avbrytande av provanställning.

Mallar för avslutande av tidsbegränsad anställning

Besked om att säsongsanställning inte kommer fortsättas.

Besked om att tidsbegränsad anställning inte förlängs.

Varsel till facket om att tidsbegränsad anställning inte förlängs.

Mallar för besked om att anställningen upphör

Besked om att din anställning upphör vid utgången av den månad du fyller 67 år.

Besked om att din anställning upphör på grund av att du beviljats hel sjukersättning.

Inför uppsägning p.g.a. personliga skäl

Underrättelse inför planerad uppsägning på grund av personliga skäl.

Varsel till facket om planerad uppsägning på grund av personliga skäl.

Inför avsked (uppsägning med omedelbar verkan)

Underrättelse inför planerat avsked.

Varsel till facket om planerat avsked.

När den anställde sagt upp sig

Bekräftelse om mottagen uppsägning.

Flervalsblankett för anställningens upphörande

Här kan ladda ned mall om anställningens upphörande (uppsägningsavtal).

Du kan också ställa andra juridiska frågor kring att säga upp en anställd och avsluta en anställning. Hjälpen är kostnadsfri för dig som är medlem i Företagarna.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD