För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Uppsägningsavtal mallar

Behöver du säga upp personal? Om arbetsgivare gör fel vid uppsägning, avbrytande, avskedande m.m. kan det bli dyrt för företaget då arbetstagaren kan begära skadestånd och ogiltgförklaring.

Du bör därför som arbetsgivare alltid kontakta jurist eller någon annan duktig på arbetsrätt innan du avslutar en anställning så att du gör rätt. Är du medlem får du hjälp att använda nedanstående mallar av våra jurister i Företagarnas rådgivning.

Söker du en mall för anställningens avslutande, ibland felaktigt kallat för "mall för uppsägningsavtal"?

Mallar för uppsägning p.g.a. arbetsbrist

Uppsägningar p.g.a. arbetsbrist - steg för steg.

Uppsägningsbesked arbetsbrist. 

Mall för omplaceringsutredning arbetsbrist.

Mall för turordningslista.

Mallar för avbrytande av provanställning

Besked om avbrytande av provanställning.

Varsel till berörd arbetstagarorganisation om avbrytande av provanställning

Mallar för avslutande av tidsbegränsad anställning

Besked om att säsongsanställning inte kommer fortsättas.

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör.

Varsel till facket om att tidsbegränsad anställning inte förlängs.

Mallar för besked om att anställningen upphör

Besked inför uppsägning p.g.a. uppnådd pensionsålder

Uppsägningsbesked till arbetstagare som uppnått pensionsåldern

Varsel om planerad uppsägning p.g.a. uppnådd pensionsålder

Besked om att din anställning upphör på grund av att du beviljats hel sjukersättning.

Inför uppsägning p.g.a. personliga skäl

Underrättelse inför planerad uppsägning på grund av personliga skäl.

Varsel till facket om planerad uppsägning på grund av personliga skäl.

Inför avsked (uppsägning med omedelbar verkan)

Underrättelse inför planerat avsked.

Varsel till facket om planerat avsked.

När den anställde sagt upp sig

Bekräftelse om mottagen uppsägning.

Du kan också ställa andra juridiska frågor kring att säga upp en anställd och avsluta en anställning. Hjälpen är kostnadsfri för dig som är medlem i Företagarna.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.