headphones newspaper video-player

Uppsägningsavtal mall

Behöver du säga upp personal? Om arbetsgivare gör fel vid uppsägning, avbrytande, avskedande m.m. kan det bli dyrt för företaget då arbetstagaren kan begära skadestånd och ogiltgförklaring.

Du bör därför som arbetsgivare alltid kontakta jurist eller någon annan duktig på arbetsrätt innan du avslutar en anställning så att du gör rätt. Är du medlem får du hjälp att använda mall för uppsägning, det vill säga mall för anställningens upphörande, av våra jurister i Företagarnas rådgivning.

Söker du en mall för anställningens avslutande, ibland felaktigt kallat för "mall för uppsägningsavtal"?

Här kan ladda ned mall om anställningens upphörande (uppsägningsavtal).

Varsel (till facket) om att tidsbegränsad anställning inte förlängs.

Bekräftelse på mottagen uppsägning.

Mall för omplaceringsutredning arbetsbrist.

Besked om avbrytande av provanställning.

Besked om att din anställning upphör vid utgången av den månad du fyller 67 år.

Besked om att din anställning upphör på grund av att du beviljats hel sjukersättning.

Varsel till berörd arbetstagarorganisation om avbrytande av provanställning.

Varsel enligt 30 § LAS om planerad uppsägning på grund av personliga skäl.

Varsel enligt 30 § LAS om planerat avsked.

Du kan också ställa andra juridiska frågor kring att säga upp en anställd och avsluta en anställning. Hjälpen är kostnadsfri för dig som är medlem i Företagarna.

Kontakta vår rådgivning

Inte medlem än? Bli det här.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD