headphones newspaper video-player

Korttidsarbete - hur beräknas arbetstidsförkortningen?

Vid korttidsarbete, hur beräknas arbetstidsförkortningen och arbetstiden om arbetstagaren exempelvis arbetar 40 procent och är ”ledig 60 procent”?

Uppdaterad 6 april 2020

En arbetstagares ordinarie arbetstid får variera vecka till vecka om genomsnittet för en kalendermånad blir den arbetstid som arbetstagaren skulle ha arbetat enligt överenskommelsen om korttidsarbete eller kollektivavtalet? Arbetstiden beräknas per kalendermånad vilket i snitt ger en arbetstid om 173 timmar för 100 procent tjänstgöring (dvs 40 timmar per vecka).

Om arbetstagaren arbetar 40 procent av den tiden ska arbetstagaren arbeta drygt 69 timmar per kalendermånad. Arbetstidsförkortningen blir 173 timmar gånger 60 procent = 103,8 timmar.  Arbetstiden kan därmed variera varje vecka men på en kalendermånad får den inte uppgå till mer än lite drygt 69 timmar (69,2timmar).

Om arbetstagaren har en arbetstidsförkortning på 20 procent blir det en förkortning av arbetstiden med 173 minus 34,6 timmar, alltså ska arbetstagaren arbeta 138,4 timmar per kalendermånad.

Om arbetstagaren har en arbetstidsförkortning med 40 procent blir det en förkortning av arbetstiden med 173 minus 69,2.

Har du kollektivavtal ska du följa beräkningen för ordinarie arbetstid som står i kollektivavtalet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.