headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Kan säsongsföretag få omställningsstöd?

Säsongsföretag? Nystartade företag? Periodisering av fakturor? Tjänstepension? Utdelning? Här är korta svar på vanliga frågor om vad som gäller för att kunna få ta del av det nya omställningsstödet.

Fråga: Om mars gått bra och april dåligt. Kan man bortse från mars?

Svar: Stödet baseras på minskningen av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2020. Du kan därför inte välja bort en av de två månaderna.

Fråga: Kan jag söka omställningsstöd för tjänstepensionsinbetalningen för mars månad?

Svar: Nej, tjänstepension är inte en av de fasta kostnader för vilka företag kan få stöd.

Fråga: Om mitt företag får en årsfaktura, ska den periodiseras? Kan man lägga den bokföringsmässig varje månad?

Svar: Ja, om kostnaden periodiseras enligt de redovisningsprinciper företaget normalt sett tillämpar.

Fråga: Jag startade mitt företag förra sommaren, kan jag ta del av omställningsstödet?

Svar: Nystartade företag som inte haft någon omsättning under mars och april 2019 kommer inte att kunna få rätt till stödet.

Fråga: Kan säsongsföretag få omställningsstöd?

Svar: Ett säsongsföretag som inte haft någon omsättning under mars och april 2019 kommer inte att kunna få rätt till stödet.

Fråga: Vi gör varje år en utdelning i april. Påverkar det vår chans till stöd?

Svar: För att få stöd får inte företaget ha verkställt eller beslutat om utdelning under perioden mars 2020 till juni 2021.

Hur länge kan man ansöka om omställningsstöd?

Det gick att skicka in en ansökan om omställningsstöd från den 22 juni till och med den 1 september 2020.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.