headphones newspaper video-player
Skogsbrand. Foto: MSB

Kan mitt företag skänka mackor, kaffe och liknande i krissituationer?

Ja, inget hindrar att ditt företag ger bort t.ex. mackor och kaffe. Men det kan få skattekonsekvenser och t.ex. leda till att ditt bolag ska betala moms på marknadsvärdet av det som företaget ger bort.

Som huvudregel får företag inte göra avdrag för gåvor. Om det däremot kan ses som en utgift för att få mer inkomster i företaget kan företaget få avdrag för utgifterna.

Att ge bort mackor m.m. exempelvis till stöd för de som arbetar i krissituationer som skogsbränder eller andra kriser, kan ses som ett uttag ur verksamheten. Marknadsvärdet för mackorna kommer då läggas till årets resultat, vilket påverkar skatten.

Det skulle också kunna ses som att du som ägaren till företaget ger bort mackorna. Detta skulle innebära att mackorna ses som utbetald lön till ägaren eller om ägaren inte arbetar i bolaget som utdelning. På lönen ska företaget betala arbetsgivaravgifter. Lönen alternativt utdelningen ska ägaren betala inkomstskatt på.

Mackorna m.m. skulle också kunna ses som en reklamgåva. Det är med andra ord en form av marknadsföring av ditt företag. En reklamgåva är en sak av mindre värde och den bär ofta företagets logga. Från 1 januari 2018 får en  reklamgåva vara värd högst 300 kr exklusive moms.

Tänk därför igenom noga så att du kan motivera varför ditt företag ger bort t.ex. mackor m.m. vid bokföring och redovisning av skatter och avgifter.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.