headphones newspaper video-player

Hur formulerar jag en betalningspåminnelse?

Jag har varit företagare i 17 år och ännu inte behövt skicka en påminnelsefaktura. Nu har jag en kund som inte betalar för att de har dålig ekonomi. Hur formulerar jag en påminnelsefaktura och hur är tågordningen via inkasso?

Det finns inga lagkrav för hur betalningspåminnelsen ska vara utformad, men det kan vara lämpligt att du hänvisar till fakturan och även påminner om dröjsmålsräntan. Om ni har avtalat om det kan du begära avgift för betalningspåminnelsen med 50 kr (år 2012). I de allra flesta fall finns inget krav på att du ska ha skickat en betalningspåminnelse innan du skickar inkassokrav.

Ett inkassokrav ska enligt lag innehålla:

  • namnet på den som vill ha betalt
  • vad fordringen grundar sig på
  • eventuell uppgift om den betalningsskyldige inte kan betala till ursprunglig borgenär med befriande verkan (till exempel om du köpt fordran från någon annan)
  • anvisning om lämpligt betalningssätt (till exempel bankgironummer)
  • kapitalbeloppet
  • räntan ska anges med räntebelopp, räntesatsen, riden räntan beräknats för och vilket belopp räntan beräknats på
  • ersättning för kostnader

Är inkassokravet utformat enligt lag kan du begära ersättning för inkassokostnader med 160 kr (år 2012). Du kan också välja att anlita något inkassoföretag för att skicka inkassokravet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap