headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Vem går i borgen?

Vi ska belåna en faktura och har fått ett dokument om borgen. Man kan skriva borgensman med organisationsnummer innebär detta att vi erkänner att företaget tar risken att betala tillbaka i händelse att vår kund inte betalar? Men sedan står det "Undertecknad går härmed i borgen såsom för egen skuld för xxx med orgnr xxx. Samtliga förpliktelser uppkomna genom avtal med xxxxx."

Det beror lite på hur dokumentet är utformat. Normalt brukar det vara den som nämns som borgensman (i ert fall företaget) som går i borgen såsom för egen skuld och inte den fysiska person som skriver under för företagets räkning.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap