podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.com

Ska jag som företagare stå för munskydd?

Måste jag som företagare tillhandahålla munskydd i mina lokaler?

Fråga: Enligt skärpta restriktioner där jag bedriver verksamhet ska man ha munskydd inomhus där man vistas mer än en kvart och inte kan hålla avstånd på två meter. Betyder det att jag måste köpa in munskydd till alla som vistas i företagets lokaler?

Svar från juristen: Det företag som beslutar att besökare till deras lokaler ska bära munskydd, eller har myndighets krav om det, har ingen automatisk skyldighet att tillhandahålla detta till alla som vill besöka lokalerna. Däremot kan detta krav ställas för anställda.

Munskydd som arbetsredskap

Det är arbetsgivaren som måste göra en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att minska smittspridningen på arbetsplatsen. Är det personlig skyddsutrustning som krävs för att den anställde inte ska bli smittad är det något arbetsgivaren ska stå för. Men även munskydd som arbetsgivaren kräver att den anställde bär i arbetet är ett arbetsredskap som arbetsgivaren ska tillhandahålla, om inte parterna avtalar om något annat.

Skattefri förmån

En arbetsgivare kan till exempel låta anställda använda privat munskydd som är snyggare men lika effektiva. Du kan läsa mer om arbetsmiljö och skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Munskydd på arbetsplatsen är en skattefri förmån. Mer information om det finns på Skatteverkets webbplats

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.