headphones newspaper video-player
Vilka arbetstider får unga ha?

Vilka arbetstider får en 19-åring ha?

Vilka arbetstider får en 19-åring ha? Var kan jag läsa om dessa regler?

En 19-åring anses inte längre som minderårig. Det är därför arbetstidslagens regler som gäller och om ni har kollektivavtal så kan det finnas regler där om arbetstidens förläggning. Du kan läsa mer om reglerna för arbetstid på till exempel Arbetsmiljöverkets webbplats eller här på Företagarnas webbplats.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.