headphones newspaper video-player
Vilka regler gäller för arbetsschema?

Vilka regler gäller om arbetsschema?

Vi jobbar kvällspass en vecka i månaden per anställd och de anställda säger att de får för lite vila. Därför vill jag gärna veta om vårt arbetsschema är fel eller inte med tanke på vilan.

Regler om detta finns i arbetstidslagen. Om ni har kollektivavtal finns det sannolikt ytterligare bestämmelser om arbetstiden där.

Enligt arbetstidslagen är ordinarie arbetstid högst 40 timmar/vecka. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden uppgå till 40 timmar/ vecka i genomsnitt för en period om högst 4 veckor.

Utöver detta föreskrivs i arbetstidslagen att arbetstiden får uppgå till i genomsnitt högst 48 timmar under varje period om 7 dagar under en beräkningsperiod på 4 månader.

För nattarbetande personal finns särskilda regler. Utöver detta har alla arbetstagare rätt till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje period om 24 timmar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD