För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Är det möjligt att sälja utan moms vid en verksamhet med låg omsättning?

Fråga: Jag har börjat slöjda och det som jag tillverkar säljer jag via sociala medier. Detta gör jag som privatperson och inte via mitt konsultbolag. I år kommer jag kanske att sälja för cirka 60 000 kr totalt. Måste jag lägga på moms?

Svar från juristen: Du är så kallad beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagens regler eftersom du självständigt bedriver ekonomisk verksamhet. Men om du har en årsomsättning som är högst 80 000 kronor är leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt (moms) om du inte heller de två närmaste beskattningsåren haft en årsomsättning på över 80 000 kronor. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet justeras i motsvarande utsträckning. 

Detta innebär att om du har enskild näringsverksamhet (d.v.s. har kalenderår som beskattningsår) som du startar den 1 juni ska gränsen justeras till sju tolftedelar av 80 000 kronor d.v.s. till 46 666 kronor. Om du räknar med att sälja för 60 000 kronor juni – december går du över gränsen för när du får använda den särskilda ordningen när du sålt för 46 666 kronor och ska då börja ta ut moms på det du säljer.  

Observera att vid beräkningen av årsomsättningen ingår inte bara värdet av leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet som det annars skulle varit moms på. Även värdet av vissa uppräknade transaktioner som är undantagna från skatteplikt och värdet av fastighetstransaktioner, försäkringstransaktioner, bank- och finansieringstjänster samt sådana tillhandahållanden som utgör värdepappershandel eller liknande verksamhet och leveranser och tillhandahållande av sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag av samlarföremål (det vill säga mynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse). Ersättning vid avyttring av anläggningstillgångar ska inte ingå i årsomsättningen. 

När förutsättningarna för att tillämpa undantaget upphör för att gränsen för årsomsättningen överskrids ska du börja ta ut moms på det du säljer. Du ska då också anmäla dig för registrering för moms hos Skatteverket. Så om du har årsomsättning under 80 000 kr några år och sedan får fart på försäljningen ska du börja sälja med moms vid första försäljning som går över den gränsen. 

Om du har så liten årsomsättning att du inte tar ut moms får du inte heller göra avdrag för den moms som är för varor och tjänster som du köper in till verksamheten. Det kan därför finnas anledning för en nystartad verksamhet att ändå registrera sig för moms och börja ta ut moms. 

Om du redan är registrerad för moms kan du ansöka hos Skatteverket om att få använda undantaget från skatteplikt enligt den särskilda ordningen för beskattningsbara personer med liten årsomsättning (högst 80 000 kr per beskattningsår). Undantaget kan då gälla tidigast från och med dagen för Skatteverkets beslut. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.