headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur lång tid har man på sig att överklaga ett tilldelningsbeslut?

Jag har deltagit i en kommuns upphandling. Genom snack bland branschkollegor fick jag reda på att tilldelningsbeslutet redan har skickats till andra anbudsgivare. Jag fick tilldelningsbeslutet idag. Betyder det här att jag har mindre tid på mig att begära överprövning av beslutet?

Likabehandling är en grundläggande princip inom upphandling. Detta innebär t.ex. att du ska få relevant information samtidigt som övriga anbudsgivare

Tilldelningsbeslutet är startpunkten för den "avtalsspärr" som gäller innan avtal får tecknas. Inga avtal får tecknas under den period som avtalsspärren gäller.

Under avtalsspärren kan anbudsgivarna överklaga beslutet. Avtalsspärren gäller i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickats med ett elektroniskt medel, t.ex. e-post. Om beslutet meddelas via vanligt brev gäller avtalsspärren i minst 15 dagar.

Ifall myndigheten inte skickar tilldelningsbeslutet till alla samtidigt beräknas avtalsspärrens längd från den dagen då sista upplysningen skickats. Om kommunen skickade tilldelningsbeslutet till dig senare än andra per e-post gäller avtalsspärren från det datumet och 10 dagar framåt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap