headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad gäller för preskriptionsavbrott?

Jag skickade en faktura till en konsument juni 2014 och har fortfarande inte fått betalt. Nu påstår han att han inte fått fakturan eller de påminnelser som jag har skickat. Vad kan jag göra?

Då det är fråga om en konsument preskriberas en fordran efter tre år enligt preskriptionslagen (1981:130) om det inte har gjorts ett preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan ha gjorts genom att

1. Konsumenten utfäst betalning, betalt ränta eller amortering eller erkänt fordringen på annat sätt,

2. Konsumenten fått ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från dig, eller

3. Du väckt talan mot konsumenten eller på annat sätt åberopat fordran hos Kronofogdemyndigheten, i skiljeförande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Fordran har alltså inte preskriberats, vilket innebär att du kan fortsätta försöka driva in fordran. Det kan du göra genom att skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller väcka talan inför tingsrätten. För att kunna begära utmätning krävs att du antingen har ett utslag om betalningsföreläggande eller en dom som visar att han är skyldig att betala beloppet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap