För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan konkurrenten kräva upphandling?

Vi har avtal med olika kommuner avseende en tjänst som kostar 4 999 kr per år. Avtalen löper på 4 år och förlängs sedan med 2 år i taget. En konkurrent kräver att kommunerna upphandlar tjänsten när avtalstiden löper ut. Kan konkurrenten kräva upphandling?

En ny upphandling krävs inte om en eventuell förlängning redan är reglerad i avtalet. När avtalet väl löper ut får myndigheten ta ställning till om ett nytt ska upphandlas. Detta verkar handla om en direktupphandling. Direktupphandling kan användas om avtalets värde inte överstiger 586 907 kronor (avser år 2018) enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det finns inga lagregler för hur man gör en direktupphandling men alla kommuner och andra upphandlande myndigheter ska ha riktlinjer för sina direktupphandlingar. Myndigheten får helt enkelt avgöra vad som är lämpligt för avtalet (i det enskilda fallet) och med beaktande av de grundläggande principerna om t.ex. icke diskriminering och likabehandling.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.