headphones newspaper video-player

När kan jag säga upp en medarbetare med hänvisning till pension?

Måste jag låta en person som fyller 65 år men inte vill inte gå i pension arbeta kvar eller kan jag säga upp den med hänvisning till pension? Har jag rätt att be personen sluta och vad händer om den säger nej och vill jobba kvar? Och om den får stanna, hur länge gäller det?

Måste jag låta en person som fyller 65 år men inte vill inte gå i pension arbeta kvar eller kan jag säga upp den med hänvisning till pension?

Har jag rätt att be personen sluta och vad händer om den säger nej och vill jobba kvar? Och om den får stanna, hur länge gäller det?

Svar:

Ja, en arbetstagare har rätt att ha kvar anställningen till utgången av månaden då hon/han fyller 67 år. Du ska som arbetsgivare lämna besked minst en månad i förväg när du vill att arbetstagaren ska sluta anställningen för att hon/han fyller 67 år.

Naturligtvis kan du ta upp diskussionen redan nu med arbetstagaren, men var försiktig så att du inte bryter mot diskrimineringslagens regler som ska förhindra åldersdiskriminering.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD