podcast news play företagaren I media förmån faq

När kan jag säga upp en medarbetare med hänvisning till pension?

Vad gäller om en person som fyllt 65 år vill arbeta kvar, även om jag som arbetsgivare önskar något annat?

Fråga:

Måste jag låta en person som fyller 65 år men inte vill inte gå i pension arbeta kvar eller kan jag säga upp den med hänvisning till pension?

Har jag rätt att be personen sluta och vad händer om den säger nej och vill jobba kvar? Och om den får stanna, hur länge gäller det?

Svar:

Ja, en arbetstagare har rätt att ha kvar anställningen till utgången av månaden då hon/han fyller 67 år. Du ska som arbetsgivare lämna besked minst en månad i förväg när du vill att arbetstagaren ska sluta anställningen för att hon/han fyller 67 år.

Naturligtvis kan du ta upp diskussionen redan nu med arbetstagaren, men var försiktig så att du inte bryter mot diskrimineringslagens regler som ska förhindra åldersdiskriminering.

Ny pensionsålder 2020 påverkar

Riksdagen har beslutat att pensionsåldern i LAS (lag om anställningsskydd) ska höjas från 67 år till 68 år från den 1 januari 2020. Pensionsåldern i LAS kommer år 2023 att höjas till 69 år 

Det innebär att dina anställda har rätt att vara kvar i sin anställning till dess att de fyller 68 år respektive 69 år. Du som arbetsgivare har vid denna ålder rätt att besluta att den anställda ska lämna sin anställning på grund av uppnådd pensionsålder. Om du har häng- eller kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser som rör rättigheten för arbetstagare att stanna kvar i sin anställning. 

Arbetstagaren arbetar kvar trots uppnådd pensionsålder. Men då den anställde uppnått pensionsåldern kan du som arbetsgivare säga upp med en månads uppsägningstid utan att ha saklig grund efter den 1 januari 2020. Den anställde kan även säga upp sig som vanligt. 

En annan förändring som sker i samband med höjningen av pensionsåldern är att du som arbetsgivare behöver underrätta din anställde och varsla arbetstagarens fackförbund innan du lämnar ditt besked om uppsägning. Arbetstagaren och facket har rätt till överläggning om ditt beslut. Om du redan MBL-förhandlat pensionsavgången med facket behöver du inte underrätta den anställde eller varsla facket. 

Nya regler även för tidig pension

Idag kan arbetstagare som vill gå tidigare i pension börja ta ut sin allmänna pension vid 61 år. Detta förändras även vid årsskiftet 2019/2020 till att istället bli 62 år. Anställda som är födda 1958 eller tidigare påverkas inte av förändringen. Åldern för när man som tidigast kan ta ut allmän pension kommer framöver att vara kopplad till medellivslängden.  

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.