headphones newspaper video-player

Vad gäller om man har muntliga avtal för entreprenad?

Mitt byggföretag har utfört en entreprenad för en privatperson. Avtalet är muntligt. Nu hävdar kunden att vi avtalat om ett lägre pris och att vissa tilläggsarbeten skulle ingå i priset. Vad gäller?

Enligt 51§ i konsumenttjänstlagen har lagstiftaren bestämt att vid en småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om, arbetets omfattning, priset eller grunden för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande, om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Detta innebär i ditt fall att det som kunden påstår gäller om du inte kan bevisa att det är på annat sätt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD