podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Räkna ut betalda semesterdagar

Med vårt verktyg kan du enkelt räkna ut antal betalda semesterdagar.

Alla anställda har rätt till semesterledighet. Men att få betald semester kräver att semesterlönen tjänats in eller att arbetsgivaren ger förskottssemester. Här kan du räkna ut hur många betalda semesterdagar som en anställd har tjänat in under intjänandeåret. Antalet betalda semesterdagar behöver du också för att rätt kunna räkna ut semesterlönen per semesterdag.

En anställd som inte varit anställd under intjänandeåret har bara rätt till obetalda semesterdagar enligt semesterlagens regler. Det går att avtala om förskottssemester som kan kvittas mot semesterersättning i vissa fall, det finns begränsningsregler i semesterlagen om kvittning av förskottsemester mot semesterersättning.

Vi har från anställningstiden under intjänandeåret dragit av annan frånvaro än semester och semesterlönegrundande frånvaro. Differensen har sedan delats med kalenderdagar under intjänandeåret (365 dagar). Detta har sedan multiplicerats med antalet avtalade semesterdagar. Vid ojämnt antal betalade semesterdagar avrundas detta uppåt. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.