headphones newspaper video-player

Minska regelbördan

Företagens regelbörda och administrativa kostnader måste sänkas.

Gemensamma regler är avgörande för en fungerande marknad. Men regler kan även ge upphov till negativa konsekvenser när de blir mindre ändamålsenligt utformade eller helt enkelt för många. Reglerna måste vara användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för företag att utvecklas.

Enligt Tillväxtverket ökar företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med cirka 1,2 miljarder kronor om året. Inget tyder idag på att reglerna blir färre. Tvärtom tycks regelbördan för företag öka.

Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Denna tid måste minskas så att företagare kan fokusera på att få företag att växa. Byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom.

Företagarnas mål med regelförenkling är att sänka företagens administrativa kostnader med en miljard kronor årligen fram till 2022 genom:

Förenkling och kvantitativa mål för minskad regelbörda

Tillstånd och avgifter

Uppgiftsinlämning till myndigheter

Här nedan ser du våra senaste artiklar om regelbörda.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD