headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Minska regelbördan

Enklare regler och mindre administration

Företagare lägger i snitt ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter.

Regler behövs, men de måste vara användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för företag att utvecklas. Företagarnas mål är att företagens administrativa kostnader sänks med en miljard kronor årligen fram till 2022 genom:

Förenkling och kvantitativa mål för minskad regelbörda

Tillstånd och avgifter

Uppgiftsinlämning till myndigheter

regelbörda-webb-v2.png

Läs mer om Regelbörda och regelförenkling

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Taggar
Riks