headphones newspaper video-player

Minska regelbördan

Företagens regelbörda och administrativa kostnader måste sänkas!

Gemensamma regler är avgörande för en fungerande marknad. Men regler kan även ge upphov till negativa konsekvenser när de blir mindre ändamålsenligt utformade eller helt enkelt för många. Reglerna måste vara användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för företag att utvecklas.

Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Denna tid måste minskas så att företagare kan fokusera på att få företag att växa. Byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom.

Så kan jobbet göras

Företagarnas mål är att företagens administrativa kostnader sänks med en miljard kronor årligen fram till 2022 genom:

Förenkling och kvantitativa mål för minskad regelbörda

Tillstånd och avgifter

Uppgiftsinlämning till myndigheter

Läs mer om Regelbörda och regelförenkling

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap