headphones newspaper video-player
Regeringen har meddelat att staten kan stå för 50 procent av hyresnedsättningen, på upp till 50 procent av hyran. Foto: Shutterstock

Hur fungerar hyresrabatten under coronakrisen?

Utsatta företag får hyresrabatt med anledning av coronakrisen. Hur är det tänkt att fungera?

Uppdaterad 18 januari 2021.

Regeringen har kommunicerat att man inför hyresrabatter för utsatta branscher som hotell- och restaurangbranschen, butiker med flera under två perioder. Den första var 1 april till och med den 30 juni 2020. I januari 2021 föreslog regeringen att stödet införs för en andra period, januari-mars 2021.

Hur är detta tänkt att fungera för mig som företagare, hur ansöker jag och när kommer pengarna?

Svar:

Nedan svarar vi på några vanliga frågeställningar i ämnet.

Vilka branscher omfattas?

Här finns en  förteckning, efter SNI-kod, för de branscher som föreslås omfattas för stödet 2021. 

Ladda ner förteckningen över branscher som får ta emot hyresrabatten här från regeringen.se

Var ansöker jag om hyresrabatten?

2021: För andra perioden, dvs för januari-mars 2021, är det i skrivande stund inte klart än hur ansökningsförfarandet kommer gå till, enligt regeringen.

För 2020 gällde följande:

För att få ta del av rabatten förhandlar du om detta med din hyresvärd, som sänker hyran. Det kan du göra omgående. Det är sedan hyresvärden som ansöker om stödet till länsstyrelsen i efterhand via en tjänst hos Boverket och får det utbetalat. Stödet kunde i sin första period sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

När betalar staten ut pengarna till hyresvärden?

2020: Stödet ska enligt regeringen betalas ut till hyresvärden så fort länsstyrelsen tagit beslut i ärendet.

Hur stor är ersättningen som hyresvärden får?

För 2021: Stödet utformas enligt förslaget så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer det konstruktionen för 2021.

För 2020: Regeringen har meddelat att staten kan stå för 50 procent av hyresnedsättningen, på upp till 50 procent av hyran. Den maximala ersättningen för en hyresvärd är således 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Vad krävs för att få stöd?

För 2021: Regeringen kommer att återkomma med ytterligare information om stödets utformning och kommande ansökningsförfarande, enligt hemsidan.

För 2020: Så här ser förutsättningarna för att kunna söka stödet ut:

  • Ett avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Avtalet om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Mer information om hur stödet fungerar finns hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.