headphones newspaper video-player

Kan kunden bestämma betalningsvillkoren?

Vi har erhållit ett brev från en kund där man förklarar att man vill likställa koncernens betalningsrutiner inom Europa. "Från och med 1 januari 2016 tillämpas därför villkoret minst 60 dagars betalningstid på fakturor från våra leverantörer. Innebörden är att fakturor till företag inom XXXX-Group utfärdade från och med den 1 januari 2016, med automatik kommer att betalas tidigast 60 dagar efter det att en korrekt faktura erhållits." Hur juridiskt korrekt är det? Kan man som kund bestämma villkoren?

När det gäller redan ingångna avtal kan ena parten inte ensidigt ändra dem. Men för alla nya avtal som ni ingår med dem så gäller de nya betalningsvillkoren om ni inte kommer överens om något annat. Det innebär att om de inte betalar era fakturor i tid enligt ert avtal p.g.a. sina betalningsrutiner så kan du begära dröjsmålsränta enligt avtalet eller räntelagen om inget avtalats.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD