För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad menas med att riktåldern för allmän pension år 2026 och 2027 är 67 år? Hur påverkar det här mig som arbetsgivare och företagare?

Riktåldern för pension bestämmer vilken tidpunkt som du tidigast kan ta ut allmän pension och börjar att gälla år 2026. Riktåldern fastställs med bakgrund av medellivslängdens utveckling och sker varje år för att börja gälla sex år senare. I juli 2021 infördes till exempel genom en förordning att riktåldern för pension år 2027 kommer att vara 67 år, densamma som gäller för år 2026. Allmän pension kommer att kunna tas ut tidigast tre år före riktåldern. Det innebär att lägsta åldern för att börja ta ut allmän pension år 2026 och 2027 blir 64 år. Allmän pension är den statliga pensionen.

Enligt nuvarande regler kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 år och det finns förslag på att det år 2023 ska ändras till 63 år.

För dig som arbetsgivare kan reglerna om riktåldern påverka dig indirekt då det avgör tidpunkten då dina anställda som tidigast kan ta ut allmän pension. Som ett exempel kan det innebära att en anställd väntar längre med att gå i pension än vad personen tidigare har tänkt, eftersom åldern för när det är möjligt att ta ut allmän pension kommer att höjas. För dig som företagare gäller samma regel, det påverkar alltså tidpunkten för när du har möjlighet att ta ut din allmänna pension.

Åldern för när du eller dina anställda kan ta ut sin tjänstepension varierar beroende på tjänstepensionsavtalet. Lättast att ta reda på det är att kontakta aktuellt tjänstepensionsbolag. När det gäller eventuellt privat pensionssparande kan det också variera.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har anställda rätt att vara kvar i sin anställning till dess att de fyller 68 år. Denna ålder kommer att höjas år 2023 till att istället bli 69 år.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.