headphones newspaper video-player

Vem betalar advokaten?

Jag har haft hyresgäster som stuckit från hyran, och som jag stämt. Nu har jag fått meddelande från Kronofogden att de har skulder sedan tidigare på flera miljoner kronor och att det inte finns någonting att mäta ut. Jag funderar på om jag ska anlita advokat. Om jag vinner målet - är det inte jag som ska betala advokaten om de inte kan betala?

Ja, det är rätt att om du anlitat advokat är det du som är betalningsansvarig gentemot advokaten. Men du kan få ersättning för dina rättegångskostnader helt eller delvis från förlorande motpart i domstol.

I ditt fall kan hyresgästen inte betala om domstol skulle döma att hyresgästen ska ersätta dig för dina rättegångskostnader och du kommer därför få en ytterligare fordran på hyresgästen som hyresgästen inte kan betala för tillfället.

I din företagsförsäkring finns en rättsskyddsdel och du bör därför kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om rättsskyddet kan gå in och ta en del av ombudskostnaderna i ditt fall.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD