För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag få a-kassa som företagare?

Hur fungerar det med a-kassa för mig som företagare? Måste jag avveckla mitt bolag och hur mycket pengar kan jag få?

Svar:

Ja det går. Det finns vissa krav, bland annat att förutsättningarna för att driva din verksamhet måste vara borta och att du ska ha anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen. Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

En företagare är arbetslös i två fall: dels när det inte längre vidtas några åtgärder i företaget, dels när företaget definitivt har upphört.

Om du inte vidtar några åtgärder kan du som företagare anses arbetslös utan att behöva avveckla din verksamhet. Efter anmälan till Arbetsförmedlingen intygar du själv till din a-kassa från och med när det inte längre pågår någon verksamhet i ditt företag, så kallat vilande företag. När det sedan är läge att starta igång verksamheten igen meddelar du a-kassan detta.

För att definitivt upphöra med sin verksamhet ska företaget bland annat avregistreras hos Bolagsverket och hos Skatteverket ska F-skatt och moms avregistreras.

OBS. Eftersom regelverket är komplicerat bör du kontakta en arbetslöshetskassa för att all den information som krävs.

Jag har företaget som bisyssla och en heltidsanställning som jag nu förlorar. Kan jag söka a-kassa?

Ja, generellt ska du kunna söka a-kassa om du kan påvisa att du arbetat heltid på den anställning du tvingas lämna, och sköter ditt företag på din fritid. Då behöver du inte sätta företaget som vilande för att kunna söka a-kassa.

Har du kombinerat ett deltidsarbete som du vill söka a-kassa istället för, med ett företag kan du under vissa omständigheter få fortsätta med företaget och ändå ta ut a-kassa som ersättning för förlorat deltidsarbete. 

Hur mycket kommer jag som företagare att få från a-kassan?

A-kassan kan räkna ut din ersättning på flera sätt. Vanligt är senast taxerade inkomst, men det går också att räkna på ett genomsnitt av flera års taxerade inkomster. Detta görs ibland om det är fördelaktigt för dig som ska ta del av a-kassan.

Det går också att i vissa fall räkna på vad du tjänade på en tidigare anställning, något som blir viktigt för nystartade företagare som kanske inte hunnit fått upp någon större inkomst från företaget. En del ersättningar, som sjukpenning och föräldrapenning får också tas med när man räknar ut arbetslöshetsersättningen.

Läs i vår kunskapsbank: Vad kan hindra en företagare att få a-kassa? 

Vad är lägsta och högsta dagpenning?

Den inkomstbaserade ersättningen kan du få om du varit medlem i en a-kassa i minst ett år*. Den är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 20 000 kronor per månad före skatt. Det motsvarar upp till 910 kronor om dagen i 300 ersättningsdagar. 

Grundersättningen finns för dig som inte är med i en a-kassa, eller har varit medlem i kortare tid än ett år*. Den är upp till 8 000 kronor per månad före skatt. Ersättningsnivån baseras på tidigare arbetade timmar och är maximalt 365 kronor per ersättningsdag.

Du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du är medlem i.  Är du inte medlem i en a-kassa ansöker du om grundersättning hos Alfakassan.

Det finns ingen nedre gräns satt för dagpenning för arbetslöshetsersättning. Grundersättningen beräknas på tidigare arbetade timmar.

*Notera: Regeringen har föreslagit ändrade regler för rätt till arbetslöshetsersättning, exempelvis att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. 

Hur länge kan jag få dagpenning som företagare?

Du kan ansöka om arbetslöshetsersättning i upp till 300 ersättningsdagar åt gången. Har du barn under 18 år får du ytterligare 150 ersättningsdagar.

Vad händer om jag inte är medlem i a-kassa?

Även om du inte är med i a-kassan har du rätt till grundersättning, på upp till 8000 kronor före skatt. Du ansöker via Alfakassan eller, om du väljer att gå med i en a-kassa, via a-kassan.

Läs också: Vad är vilande bolag och vilandereglerna?

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.