headphones newspaper video-player

När krävs det att jag som enmansföretagare har hängavtal?

Jag har en fråga gällande hängavtal. När krävs det att jag som enmansföretagare har hängavtal? Om jag har en sommarjobbare, 18 år och vi utför ett längre jobb som underentreprenör till ett större företag, krävs då hängavtal?

Det finns inga lagkrav på att ha kollektivavtal. Men om du har utomstående anställda kan facket vidta s.k. stridsåtgärder, t.ex. ta ut personal i strejk, för att få dig att teckna kollektivavtal. I praktiken kan det vara svårt för facket att hinna med att uppmärksamma att du har någon utomstående anställd och begära förhandling, varsla och inleda stridsåtgärder när du har någon anställd enbart 20 dagar.

När du är underentreprenör kan i vissa fall uppdragsgivaren i avtalet kräva att du har kollektivavtal, detta för att uppdragsgivaren inte ska få problem med det fack som uppdragsgivaren har kollektivavtal med p.g.a. att de tar in underentreprenörer utan kollektivavtal. Även om du inte har hängavtal men har någon anställd som är medlem ska du förhandla med det facket om det är någon fråga som särskilt berör arbetstagaren, anställningen berörs av en övergång av verksamhet eller medlemmen ska sägas upp p.g.a. arbetsbrist.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD