För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag avskeda en anställd som stulit på jobbet?

Fråga: Jag har en anställd som har stulit från arbetsplatsen. Vårt förtroende är förbrukat och vi vill bli av med den anställde omgående. Kan man avskeda en anställd för stöld?

Svar från juristen: Ja, i vissa fall kan stöld vara sakliga skäl för avsked. Avsked får bara ske i fall där den anställde grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Vad som anses vara ett grovt åsidosättande är bland annat grovt illojalt beteende såsom avslöjande av företagshemligheter, stöld, brott på eller utanför arbetsplatsen samt hot och våld mot anställda.  

Bevis för stölden

Stöld på arbetsplatsen kan vara en avskedsgrund. Det du måste tänka på är vad du har för bevis för stölden. För att avskeda på grund av stöld är det samma beviskrav som i en brottmålsprocess. Ett avskedande får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader innan underrättelsen lämnades. Så det gäller att agera när sådant här upptäcks. 

Skillnaden mellan avsked och uppsägning på grund av personliga skäl är att vid personliga skäl är avtalsbrottet inte lika allvarligt som vid avsked samt att den anställde har rätt till uppsägningstid. Skäl för uppsägning kan vara olovlig frånvaro, såsom upprepande försenade ankomster, misskötsamhet eller att den anställde inte utför sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Med andra ord kan en misskötsel eller brott mot anställningsavtalet som är allvarlig men inte tillräckligt allvarlig för avsked vara skäl för uppsägning på grund av personliga skäl. 

Ingen skyldighet att erbjuda omplacering

När det gäller avsked så är det som den anställde gjort så allvarligt att du som arbetsgivare inte har någon skyldighet att erbjuda omplacering till annan tjänst där misskötseln inte hade varit avskedsgrundande. Men vid uppsägning på grund av personliga skäl gäller precis som vid arbetsbrist att arbetsgivaren först ska ha undersökt om det går att omplacera den anställde till en annan tjänst. Omplacering kan bara ske till en ledig tjänst, så den anställde har inte rätt att omplaceras till en kollegas tjänst där misskötseln inte påverkar arbetet. 

Om du anser att du har tillräcklig bevisning för avsked ska ni lämna en underrättelse om avsked till den anställde och en underrättelse till den anställdes fackförbund en vecka innan ert planerade avsked. Facket och den anställde har rätt till en överläggning innan avskedet. En överläggning är ett möte där ni går igenom arbetsgivarens skäl för avskedet och diskuterar eventuella alternativa lösningar.  

Kom ihåg att avsked bara får ske i grova fall, så gör inget förhastat då skadeståndet för felaktigt avsked är högt. Ring gärna till oss på rådgivningen innan ni planerar ett avsked om du är medlem i Företagarna.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.