headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad räcker för bindande avtal?

När kunden tackat ja till en affär skickar säljaren en orderbekräftelse via e-post på vad som avtalats och meddelar i bekräftelsen att kunden med detta godkänner våra avtalsvillkor. Våra utförliga avtalsvillkor bifogas e-postmeddelandet. Håller det som ett bindande avtal mellan kunden och oss?

Enligt det du beskriver ingås avtalet genom att kunden tackar ja till ert erbjudande. Om ni säljer till andra företagare kan ni ingå avtalet muntligt och bifoga de mer utförliga avtalsvillkoren i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. Om köparen då inte protesterar mot orderbekräftelsens innehåll inklusive bilagan inom rimlig tid har de bevisbördan för att avtal är ingånget på andra villkor. För att vara säkra på att kunden fått orderbekräftelsen kan ni ha med en uppmaning att svara på meddelandet.

Om ni säljer till konsumenter ska konsumenten har tillgång även till de allmänna villkoren i samband med att avtalet ingås för att bli bunden av dessa villkor. Säljer ni via internet eller telefon bör ni därför se till att få någon form av dokumentation på att konsumenten haft tillgång till villkoren. Annars måste ni se till att få en bekräftelse från konsumenten att de accepterar villkoren i orderbekräftelsen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap