För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Får anställda göra privata saker på arbetstid?

Jag tycker att det är svårt att som arbetsgivare dra gränser för vad som är okej och inte okej att mina anställda gör när de är på jobbet. Jag vet att man säger att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, men hur gör man om en person ringer privata samtal ofta eller gör privata ärenden på datorn, för att nämna två exempel.

Frågan om vad arbetsgivaren kan bestämma när det gäller vad arbetstagare får göra på arbetsplatsen har uppmärksammats i media t.ex. i samband med att en kommun förbjöd bön på arbetstid och arbetsgivare som har förbjudit rökning i arbetskläder. Huvudregeln är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet.

Det är arbetsgivaren som bestämmer vad som ska göras under arbetstid. Arbetstidslagen ger alla anställda rätt till korta pauser i arbetet som ska räknas in i arbetstiden. Som kort paus räknas exempelvis toalettbesök, hämta kaffe/vatten. Det finns heller inget som säger att en anställd “har rätt till 5 minuters paus per timme”. Men antalet pauser behöver inte vara bestämda i förväg eller vara begränsade till ett visst antal. Ibland blir arbetstagaren oftare kissnödig och oftare törstig. 

Finns det kollektivavtal?

Det som arbetstagare gör på raster, d.v.s. tid som inte räknas in i arbetstiden enligt arbetstidslagen, kan arbetsgivaren normalt inte styra över. Observera att i vissa kollektivavtal finns andra regler, om paus, måltidsuppehåll och rast, som måste följas om arbetsgivaren är bunden av det kollektivavtalet.

En arbetsgivare kan exempelvis inte hindra en anställd från att se på ett sportevenemang under rasten eller ringa privata telefonsamtal. Men en arbetsgivare kan hindra att tittandet på en TV-sändning om den hindrar eller försämrar utförandet av arbetsuppgifterna under arbetstiden. Anställda har med andra ord ingen rätt att se på OS på betald arbetstid. 

Anställda är på arbetsplatsen för att utföra arbete åt arbetsgivaren och ska ställa sin arbetskraft till förfogande. En arbetsgivare har därför rätt att exempelvis förbjuda rökning under arbetstid, förbjuda privata telefonsamtal under arbetstid etc.

God stämning på arbetsplatsen

Som arbetsgivare är det dock viktigt att skapa en positiv stämning på arbetsplatsen, en god arbetsmiljö för de anställda samt att regler och vad som tillåts/inte tillåts är lika föra alla och tillämpas lika. De flesta arbetsgivare tillåter därför t.ex. att personalen samlas för att se ett lopp på TV, stretchar i en paus, ta emot eller ringa ett kort privat telefonsamtal. Allt beror egentligen på arbetsuppgifterna. Exempelvis kanske det inte är lämpligt för en pilot att ta emot eller ringa telefonsamtal under en flygning men för en person med kontorstjänst kanske det går utmärkt att kort både ta emot och ringa ett kort privat samtal.

Se upp för diskriminering

När det gäller religionsutövning eller annat som är skyddat av diskrimineringslagen så gäller det som arbetsgivare att se upp så att ev. regler på arbetsplatsen inte blir diskriminerande, vare sig direkt eller indirekt.  Arbetsgivare är också skyldiga att kontinuerligt arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsplatsen. Du kan läsa mer om det i vår artikel Aktiva åtgärder mot diskriminering?

Arbetsgivaren möjlighet att kontrollera att ett ev. förbud följs kan vara begränsad. Därför kan det vara bra att ha en policy som alla kan ta del av och som arbetsgivaren kan följa upp. En avvägning måste också göras mot den anställdes behov av integritet. Om inget annat är avtalat får arbetsgivare normalt bara kontrollera anställdas e-post när det finns misstankar om att den anställde bryter mot reglerna. En anställd som sluter ögonen i en paus kanske ber, mediterar eller bara vilar ögonen och ett “böneförbud” kan därför vara omöjligt att upprätthålla i praktiken. Tänk på att skapa policys och regler som går att följa och är möjliga att följa upp. En regel eller policy kan bli svår att följa och skapar bara en sämre arbetsmiljö om det är allt för mycket “pekpinnar” och “förbud” i den.

De flesta beteenden enligt ovan kan hanteras genom en enkel tillsägelse. Men i allvarligare fall kan ett upprepat beteende leda till att arbetsgivaren får saklig grund för uppsägning eller t.o.m. avsked när det är grova brott mot anställningsavtalet, t.ex. när en anställd bedriver konkurrerande verksamhet på arbetstid. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.