För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gäller när det är oenighet om en vara är felaktig eller ej?

Fråga: Mitt företag har sålt en bil till en konsument. Nu säger konsumenten att bilen inte fungerar. Vi anser inte att det är fel på bilen, är vi ändå ansvariga?

Svar från juristen: Om ditt företag och en konsument är oense om en vara är felaktig eller inte så är det konsumenten som måste bevisa att det föreligger ett fel. Samma sak gäller om en konsument klagar på ett fel i en tjänst. Konsumenten har alltså bevisbördan för att det överhuvudtaget föreligger ett fel i tjänsten eller varan. 

Av konsumentköplagen följer att tidpunkten för felbedömningen av varan är när den avlämnas till konsumenten. Näringsidkaren är ansvarig för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare.

"Fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses vara fel som fanns när varan avlämnades om säljaren inte kan bevisa annat"

Om felet visar sig efter två år är det köparen som ska bevisa att felet är ursprungligt och fanns när varan avlämnades. En köpare kan dock inte hävda att varan är felaktig om felet till exempel beror på konsumentens vanvård eller onormala användning av varan. 

Svaret på frågan blir alltså beroende på om konsumenten bevisar att det finns ett fel på varan och när felet visat sig. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.