headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Vad gäller när det är oenighet om en vara är felaktig eller ej?

Mitt företag har sålt en bil till en konsument. Nu säger konsumenten att bilen inte fungerar. Vi anser inte att det är fel på bilen, är vi ändå ansvariga?

Om ditt företag och en konsument är oense om en vara är felaktig eller inte så är det konsumenten som måste bevisa att det föreligger ett fel. Samma sak gäller om en konsument klagar på ett fel i en tjänst. Konsumenten har alltså bevisbördan för att det överhuvudtaget föreligger ett fel i tjänsten eller varan. 

Av konsumentköplagen följer att tidpunkten för felbedömningen av varan är när den avlämnas till konsumenten. Näringsidkaren är ansvarig för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare.

"Fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses vara fel som fanns när varan avlämnades om säljaren inte kan bevisa annat"

 Om felet däremot visar sig efter sex månader är det köparen som ska bevisa att felet är ursprungligt och fanns när varan avlämnades. En köpare kan dock inte hävda att varan är felaktig om felet t.ex. beror på konsumentens vanvård eller onormala användning av varan. 

Svaret på frågan blir alltså beroende på om konsumenten bevisar att det finns ett fel på varan och när felet visat sig. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.