headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Påverkar korttidsarbete hur mycket semester man får spara?

Fråga: Kan jag som arbetsgivare tvinga mina anställda att ta ut semester?

Svar: Arbetsgivare ska se till att anställda som har betald semester också får ut minst 20 av sina betalda semesterdagar under semesteråret. Resterande semesterdagar har den anställde rätt att spara i högst fem år. Detta gäller även när arbetsgivaren tillämpar korttidsarbete.

En anställd som inte har någon intjänad semester, och som skulle få semester utan semesterlön, kan avstå från ledighet. I det fallet får du som arbetsgivare inte tvinga den anställde att ta semester. Vad gäller semester under uppsägningstid så kan du som arbetsgivare inte heller tvinga den anställde att ta semester om uppsägningstiden är högst sex månader. 

Arbetstagaren har som huvudregel rätt att välja vilket semesterår som sparade semesterdagar ska förläggas till, om inte något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl. Arbetsgivaren ska dock se till att den anställde nyttjar sina sparade semesterdagar inom fem år från utgången av det år då de sparades.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap