För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad innebär arbetsvillkorsdirektivet?

Fråga: Vad måste jag ta med i anställningsavtalet? Vad måste jag lämna skriftligt besked om när jag anställer? Hur påverkar arbetsvillkorsdirektivet anställningsavtalen?

Svar från juristen: Arbetsgivare ska lämna skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse. Informationen ska lämnas senast en månad efter att arbetstagaren börjat sin anställning. Mer information ska lämnas om den anställde ska vara stationerad utomlands längre än en månad. 

De nya reglerna började gälla den  29 juni 2022. För anställningsavtal som ingåtts före den 29 juni 2022 kommer de gamla reglerna att fortsätta att gälla. Om ett anställningsavtal har ingåtts före ikraftträdandet av de nya reglerna ska arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren efter ikraftträdandet lämna kompletterande information enligt de nya bestämmelserna. 

Skyldighet att lämna information 

Den skriftliga information som ska lämnas efter den 29 juni är: 

 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats.
 2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt
 4. a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
 5. b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
 6. c) vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen. 

Läs mer: Kan arbetsgivare förlänga en provanställning? 

 1. Begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut.
 2. Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt.
 3. Vad som ska gälla för övertidseller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall.
 4. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall
 5. a) att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,
 6. b) regler för skiftbyte.
 7. I fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress.
 8. Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall.
 9. Längden på arbetstagarens betalda semester.
 10. De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet.
 11. Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och
 12. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Bevisa villkoren 

Om anställningsvillkoren ändras ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringarna. Informationen lämnas så snart som möjligt, dock senast den dag då ändringen ska börja tillämpas. 

Ett anställningsavtal måste inte vara skriftligt. Men huvudregeln är att arbetsgivaren ska bevisa villkoren. Det är ofta lika bra att ta med de villkor av väsentlig betydelse som du som arbetsgivare är skyldig att lämna information om direkt i anställningsavtalet. 

Läs mer

Anställningsavtal -ladda ner mallen
Har du koll på arbetsvillkorsdirektivet?
Verktyg: räkna ut kostnaden för en anställd?
Nytt i LAS från 1 oktober 2022
Företagarpodden Genvägen #06: Anställ din första medarbetare

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.