headphones newspaper video-player

Hur stort är prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet?

Prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet bestäms av regeringen varje år.

Prisbasbeloppet anpassas efter den allmänna prisutvecklingen i samhället. Beloppet används för att beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet är 45 500 kr för år 2018.

Inkomstbasbeloppet baseras på löneutvecklingen i samhället. Beloppet används för beräkning av inkomsttaket för allmän pension och den allmänna pensionsavgiften men även i vissa skatteregler som t.ex. belopp enligt de s.k. 3:12-reglerna. Inkomstbasbeloppet är 62 500 för år 2018.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD