headphones newspaper video-player

Hur stort är prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet?

Prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet bestäms av regeringen varje år.

Prisbasbeloppet anpassas efter den allmänna prisutvecklingen i samhället. Beloppet används för att beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet är 45 500 kr för år 2018.

Inkomstbasbeloppet baseras på löneutvecklingen i samhället. Beloppet används för beräkning av inkomsttaket för allmän pension och den allmänna pensionsavgiften men även i vissa skatteregler som t.ex. belopp enligt de s.k. 3:12-reglerna. Inkomstbasbeloppet är 62 500 för år 2018.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD